Naszym marzeniem jest stworzenie jak najlepszych zawodników, nie zapominając o tym , iż są oni również młodymi ludźmi, dlatego chcemy się też przyczynić do właściwego rozwoju ich charakterów oraz osobowości.  Sport ten po przez pojętą rywalizację  oraz dyscyplinę ma wykształcać w zawodnikach sportowego ducha walki oraz zamiłowanie do zdrowego stylu życia tak potrzebnego w dobie wszechobecnej elektroniki. Ukierunkowana a zarazem nadzorowana forma rywalizacji sportowej ma również zapobiec zachowaniom niewłaściwym czy wręcz patologicznym wśród młodych ludzi. Pragniemy aby członkowie naszej społeczności nauczyli się między innymi dyscypliny, szacunku, odporności na stres, samozaparcia oraz dążenia do wybranego celu, ponieważ są to istotne elementy również w życiu codziennym.